Löpande bokföring

Grundbok och huvudbok

Alla affärshändelser är bokföringsposter och förs in en så kallad grundbok och i en huvudbok. I grundboken är affärshändelserna strukturerade i en kronologisk ordning med de äldsta affärshändelserna först. Huvudboken är strukturerad som en systematisk kontonummerordning med det lägsta kontonumret först. Grundboken och huvudboken innehåller alltså samma information men har olika strukturer.

Kontant- eller fakturametoden

Fakturametoden och kontantmetoden är två metoder inom bokföring.

Kontantmetoden, även kallad bokslutsmetoden, innebär att bokföring av inkomster och utgifter bokförs när in- och utbetalningarna sker. Kontantmetoden används av verksamheter som omsätter mindre än tre miljoner kronor. Även verksamheter som inte har så många transaktioner per år brukar använda denna metod.

Fakturametoden innebär att alla kundfakturor bokförs när de skapas och alla leverantörsfakturor bokförs när de kommer in. När dessa sedan har betalats bokförs själva betalningen separat. Metoden är obligatorisk för verksamheter som har en årsomsättning på över tre miljoner eller mer.

God redovisningssed

All bokföring ska ske enligt god redovisningssed. God redovisningssed innebär att gällande redovisningslagar och vedertagen praxis ska följas. Det är Bokföringsnämnden (BFN) som har det övergripande ansvaret för utvecklingen av god redovisningssed.

Kontakta Ekonomiverkstan vid hjälp av bokföring.

Källa